Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany funkcjonowania komunikacji publicznej na linii Wielowieś - Toszek w związku z remontem drogi 907

W związku z rozpoczęciem prac drogowych (asfaltowanie warstwy ścieralnej) i całkowitym zamknięciem drogi 907 na odcinku Toszek-Wielowieś, wprowadza się odrębne zasady funkcjonowania komunikacji w gminach Wielowieś i Toszek.

ETAP I

ETAP II

ETAP III

ETAP IV

 

Wersja XML