Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sygnały Alarmowe

Tabela sygnałów powszechnego ostrzegania i alarmowania


Lp.


Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

Sposób odwołania alarmów

Akustyczny system 
alarmowy

Środki 
masowego przekazu

Wizualny sygnał alarmowy

Akustyczny system alarmowy

Środki 
masowego przekazu

1

Alarm powietrzny

?    Ciągły, modulowany  dźwięk syreny w  okresie jednej minuty
?    Następujące po sobie sekwencje długich  dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów,

gwizdków, trąbek lub  innych przyrządów na sprężone powietrze w  stosunku 3:1;

- w przybliżeniu 3  sekundy dźwięku 
oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! 
ogłaszam alarm powietrzny
dla ???......

Znak czerwony
najlepiej 
w kształcie kwadratu

Dźwięk ciągły trwający
3 minuty

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
alarm powietrzny
dla .............

2

Alarm
o skażeniach

?   Przerywany modulowany 
dźwięk syreny
?   Sekwencja krótkich  sygnałów wydawanych  sygnałem dźwiękowym

pojazdu lub innym podobnym urządzeniem  lub też uderzenia metalem czy też innym  przedmiotem
w stosunku 1:1, 
- w  przybliżeniu 1  sekunda wydawania  dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga!
ogłaszam alarm
o skażeniach ??????... 
(podać rodzaj skażenia)
dla ................

Znak czarny 
najlepiej
w kształcie
trójkąta

Dźwięk ciągły trwający
3 minuty

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
alarm o skażeniach 
dla ............

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Lp.

Rodzaj
komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

Środków  masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

1

Uprzedzenie
o zagrożeniu
skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdująca się na terenie .........
około godz. ........ min. .........
może nastąpić skażenie ...................
(podać rodzaj skażenia) 
w kierunku ....................
(podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga!
Odwołuję uprzedzenie 
o zagrożeniu ...........
(rodzaj skażenia)
dla ..................

2

Uprzedzenie
o zagrożeniu
zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia
o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

3

Uprzedzenie
o klęskach żywiołowych
i zagrożeniu środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

 

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
Uwaga! Uwaga! 
Odwołuję alarm o klęskach .............
dla ..................

 

Wersja XML