Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kultura

ZAMEK-logo.png

Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek
tel.: 32 233-43-44, 233-44-93
fax: 32 233-44-93

e-mail: 
www.zamektoszek.eu

NIP 6310201032
REGON 271994051


Centrum Kultury "Zamek w Toszku" to samorządowa instytucja kultury, która została powołana w 1977 r. przez Radę Narodową Miasta i Gminy w Toszku jako Gminny Ośrodek Kultury w Toszku. Od tamtego czasu zmieniała ona nazwę - pierwszy raz w roku 1980 na Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury i ponownie w 2007 roku na Centrum Kultury "Zamek w Toszku".

Misją instytucji jest:

- diagnozowanie, rozwijanie, zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i edukacyjnych społeczeństwa lokalnego oraz działań na rzecz rozwoju kulturowego,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi z terenu Gminy,
- propagowanie czytelnictwa,
- zarządzanie zabytkowym zamkiem wpisanym do rejestru zabytków oraz rozwój turystyki i promocja miejsca poprzez wydarzenia historyczne,
- niestandardowość funkcjonowania instytucji przejawia się m.in. w prowadzonej działalności gospodarczej, której zyski przeznaczane są na realizację wielokierunkowych działań z dziedziny kultury i ochrony cennego dziedzictwa kulturowego jakim jest Zamek w Toszku.

Program Działania Centrum Kultury "Zamek w Toszku" na lata 2020-2025

Biuro Centrum Kultury „Zamek w Toszku” czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

e-mail: 

 

Artur Czok – Dyrektor
e-mail: 

Dział Marketingu i Organizacji Imprez:
e-mail: 

e-mail:

e-mail:


Kawiarnia zamkowa „Colonna”

32 233 44 93

Dział Bibliotek:

Aleksandra Nowak – Kierownik
e-mail: 

 

 

 

 

Wersja XML