Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Charakterystyka

Gmina Toszek leży w zachodniej części województwa śląskiego, na terenie powiatu gliwickiego. Od północy graniczy z Gminą Wielowieś, od południa z Gminą Rudziniec, a od wschodu z Miastem Pyskowice. W jej skład wchodzi miasto Toszek oraz 14 sołectw (Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pniów, Pisarzowice, Płużniczka, Proboszczowice, Sarnów, Wilkowiczki, Oracze). Gmina liczy około 10 tys. mieszkańców i zajmuje powierzchnię 9982 ha, z czego ponad 70% stanowią użytki rolne, a około 16% lasy. Ze względu na malownicze tereny położone na pograniczu Kotliny Raciborskiej i Garbu Tarnogórskiego, a jednocześnie niewielką odległość od głównych aglomeracji Górnego Śląska i Śląska Opolskiego (do Gliwic – ok. 20 km, ok. 50 km – do Katowic i Opola) oraz dogodny dojazd (12 km do autostrady A4, przez teren Gminy przebiega droga krajowa 94 relacji GOP–Pyskowice–Opole oraz droga wojewódzka nr 907 (Wielowieś–Toszek-Niewiesze), Gmina Toszek stanowi niewątpliwie atrakcję dla osób szukających miejsca na weekendowy wypoczynek. Walory przyrodnicze i turystyczne oraz czyste powietrze pozwalają zarówno na spokojny, jak i aktywny relaks na łonie natury, z dala od zgiełku dużych miast.

 

Wersja XML