Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi - archiwum

PDFWykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Toszek, przeznaczonej do przeniesienia własności zajętej działki w drodze bezprzetargowej

PDFWykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Toszek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

PDFWykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 

PDFWykaz nieruchomości częściowo zabudowanej, położonej przy ul. Oracze, stanowiącej własność Gminy Toszek, przeznaczonej do przeniesienia własności zajętej działki w drodze bezprzetargowej 

PDFWykaz nieruchomości częściowo zabudowanej, położonej przy ul. Piastowskiej, stanowiącej własność Gminy Toszek, przeznaczonej do przeniesienia własności zajętej działki w drodze bezprzetargowej, 

PDFWykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

PDFWykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

PDFInformacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości przeprowadzonych 21.05.2014 r.

PDFLista osób zakwalifikowanych do I przetargu ograniczonego, który zostanie przeprowadzony 21.05.2014 r.

PDFOgłoszenie - pierwsze przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.153.2014 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Toszka Nr 0050.83.2014 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie: przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

PDFWykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - ul. Strzelecka

PDFWykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - ul. Wielowiejska

PDFInformacja o wynikach przetargów - Głowackiego

PDFInformacja o wynikach przetargów - Podwale

PDFInformacja o wynikach przetargów - Twardowskiego

PDFWykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Toszek, przeznaczonych do sprzedażny w drodze przetargu ustnego ograniczonego

PDFWykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Toszek, przeznaczonych do sprzedażny w drodze przetargu ustnego ograniczonego

PDFZarządzenie Nr 0050.8.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Toszka Nr 0050.272.2013r.z dnia 29.08.2013 w sprawie : przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.7.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Toszka Nr 0050.269.2013r.z dnia 29.08.2013 w sprawie : przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

PDFOgłoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku przy ulicy Podwale

PDFOgłoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku przy ulicy Twardowskiego

PDFOgłoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku przy ulicy Wielowiejskiej

PDFWykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Toszek przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - 1645/203

PDFWykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy działka nr 1422/193

PDFWykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Toszek przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy działka nr 1563/203

PDFWykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Toszek przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - 1645/203

PDFWykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy działka nr 1422/193

PDFInformacja na temat listy osób zakwalifikowanych do przetargu

PDFInformacja o wyniku przeprowadzonego przetargu

PDFInformacje o wynikach przeprowadzonych przetargów w dniu 07.11.2013 r.

PDFOgłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 1621/70

PDFOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku, który odbędzie się w dniu 07.11.2013 r.

PDFOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku, który odbędzie się w dniu 07.11.2013 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.273.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.272.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.271.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.270.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.269.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

PDFWykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

PDFWykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

PDFInformacja o wynikach przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości przeprowadzonego dn. 12.04.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFInformacja o wynikach przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości przeprowadzonego dn. 11.04.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFInformacja o wynikach przeprowadzonego przetargu

PDFInformacja o wynikach przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości przeprowadzonego dn. 10.04.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFLista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego w dniu 12.04.2013 r.

PDFOgłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek o numerach 1089/99 oraz 1090/99 położonych w Pniowie

PDFOgłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Toszku przy ulicy Wielowiejskiej

PDFOgłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Toszku przy ulicy Twardowskiego

PDFOgłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki o numerze 301/82 w Toszku

PDFWykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy działka nr 472/212

PDFWykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy działka nr 1414/91

PDFWykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy działka nr 472/212

PDFWykaz lokalu mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy działka nr 181/8

PDFWykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy działka nr 1150/212

PDFWykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy działka nr 1156/106

PDFWykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy działka nr 1422/193

PDFOgłoszenie - Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości przeprowadzonych dn. 22 listopada 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFOgłoszenie - Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż działki nr 911/191 nieruchomości przeprowadzonych dn. 22 listopada 2012. w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFOgłoszenie - drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Toszek, oznaczonej jako działka nr 911/191 o pow. 70 m2,km.l obręb Toszek, objętej Księgą wieczystą GL1 G/00119585/8

PDFOgłoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku

PDFOgłoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku

PDFOgłoszenie - Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości przeprowadzonych dn. 27 sierpnia 2012. w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFOgłoszenie - Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości przeprowadzonych dn. 23 sierpnia 2012. w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFOgłoszenie - przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Toszek, oznaczonej jako działka nr 911/191 o pow. 70 m3, km. 1obręb Toszek, objętej księgą wieczystą GL1G/00119585/8

PDFOgłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku

PDFOgłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku

PDFOgłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku

PDFWykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Toszek, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

PDFWykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Toszek, przeznaczonych do sprzedarzy w drodze przetargu ustnego ograniczonego

PDFWykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Toszek, przeznaczonych do sprzedazy w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległejWersja XML