Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przewonienie gazu - informacja Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z.o.o. Oddział w Zabrzu

Brak opisu obrazka

Polska Spółka Gazownictwa  Oddział w Zabrzu informuje o rozpoczęciu akcji przewonienia gazu. Akcja przewonienia polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej. W związku z tym zapach gazu staje się intensywniejszy, co umożliwia wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych.

 W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu, należy niezwłocznie powiadomić  służby Polskiej Spółki Gazownictwa pod numerem alarmowym 992.

 Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub  instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczeniu palników, czy ich niewłaściwej regulacji). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji  i urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub administracji obiektów.

TERMIN DOKONYWANIA PRZEWONIENIA NA TERENIE GMINY TOSZEK 

22 września 2015r.

Wersja XML