Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku

 

Gimnazjum w Toszku.jpeg

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku
ul. Dworcowa 27, 44-180 Toszek
tel.: 32 233-44-19
e-mail:
sp-isendler-toszek.edupage.org

NIP 9691626740
REGON 367997782

Status prawny: jednostka organizacyjna Gminy Toszek, szkoła publiczna

Dyrektor: mgr inż. Waldemar Pigulak

Czas pracy placówki: 7.55 - 15.15
Czas pracy świetlicy: min. 5 h/dzień
Czas pracy biblioteki: 8.00 – 14.00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Dworcowej 27. Szkoła ma ponad stuletnią historię, która splata się z dziejami miasta. Pierwsza wzmianka o szkole w Toszku pochodzi z dokumentu księcia Kazimierza Oświęcimskiego z roku 1421. Ciekawych informacji o działalności szkoły dostarcza zachowana „Kronika Szkolna” z 1883 r. napisana w języku niemieckim przez rektora – kierownika szkoły Felicjana Bittnera.  
W wyniku kolejnych reform 1 września 2017 roku  historia zatoczyła koło. Po latach działalności Gimnazjum, znowu w murach “starej” szkoły funkcjonuje podstawówka wraz z oddziałem przedszkolnymi. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler rozwija swoją działalność dydaktyczno- wychowawczą propagując idee demokracji, sprawiedliwości, poszanowania praw człowieka, tolerancji i choć jest nowoczesną placówką, bardzo dobrze wyposażoną pod względem lokalowym i dydaktycznym to jest również spadkobierczynią wielokulturowego dziedzictwa Śląska.

PDFSTATUT SP1 TOSZEK.pdf (397,05KB)

 

 

logo.jpeg
 

 

 

„Wyjazd na zieloną szkołę dzieci z terenu Gminy Toszek w terminie od 22.05.2022r. do 14.06.2022r. został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach
w kwocie 5 390,00 zł.

Dzieci mogły korzystać z dobrodziejstw nadmorskiego klimatu w takich miejscowościach jak Pogorzelica
oraz Władysławowo Chłapowo i podnieść świadomość ekologiczną poprzez realizację specjalnego programu edukacji ekologicznej.”

Wersja XML