Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przegląd twórczości seniorów

19 listopada o godz. 16.00 w Domu Kultury w Knurowie (ul. Górnicza 1) odbędzie się Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów z terenu Powiatu Gliwickiego.

W przeglądzie mogą brać udział nieprofesjonalni twórcy indywidualni oraz grupy twórców, reprezentujący kluby seniora, oddziały Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koła Gospodyń Wiejskich i inne. W imprezie może wziąć udział do 20 osób z każdej gminy z terenu powiatu gliwickiego – liczy się pierwszeństwo zgłoszeń. Do przeglądu można zgłaszać: występy, pokazy artystyczne itp., a także wyroby dekoracyjne i użytkowe wykonane dowolną techniką, które w dniu imprezy zostaną zaprezentowane.

Karty zgłoszeń należy dostarczyć lub przesłać do 16 listopada na adres: Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice lub e-mail: .

Organizatorem wydarzenia jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

PDFInformacja i karta uczestnictwa – do pobrania

Wersja XML