• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoła Podstawowa w Kotulinie

Brak opisu obrazka

Szkoła Podstawowa w Kotulinie
ul. Gliwicka 13, 44-180 Kotulin
tel.: 32 230-61-13

e-mail:
www.spkotulin.edupage.org

NIP 9690919210
REGON 001212023

Status prawny: jednostka organizacyjna Gminy Toszek, szkoła publiczna

Dyrektor: Anna Pawłowska

Czas pracy placówki: lekcje 7.30 - 14.10 + zajęcia dodatkowe
Czas pracy świetlicy: 7.20 - 8.30, 13.15 - 14.10
Czas pracy biblioteki: 4 godziny lekcyjne w tygodniu + wszystkie przerwy dla uczniów

Szkoła Podstawowa w Kotulinie posiada dwie pracownie komputerowe (20 stanowisk), nową namiotową salę gimnastyczną połączoną ze szkołą łącznikiem. W placówce prowadzi się ciekawe zajęcia sportowe (których efektem są liczne zwycięstwa w biegach, zawodach i turniejach o szerokim zasięgu) oraz zajęcia artystyczne (uczniowie grają na instrumentach dętych oraz uczą się śpiewać). W szkole działa również świetlica środowiskowa - czynna raz w tygodniu (poniedziałek) 3 godziny.

PDFStatut Szkoły Podstawowej w Kotulinie

Wersja XML

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel. 32 237-80-00
fax 32 233-41-41
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9239131
w tym miesiącu: 88514
dzisiaj: 7862