Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoła Podstawowa w Kotulinie

zdjęcie SP Kotulin.jpeg

Szkoła Podstawowa w Kotulinie
ul. Gliwicka 13, 44-180 Kotulin
tel.: 32 230-61-13

e-mail:
www.spkotulin.edupage.org

NIP 9690919210
REGON 001212023

Status prawny: jednostka organizacyjna Gminy Toszek, szkoła publiczna

Dyrektor: Anna Pawłowska

Czas pracy placówki: lekcje 7.45 - 15.05 + zajęcia dodatkowe
Czas pracy świetlicy: 7.15 - 8.30, 13.15 - 16.00
Czas pracy biblioteki: 8 godzin lekcyjnych w tygodniu + wszystkie przerwy dla uczniów

Szkoła Podstawowa w Kotulinie mieści się w zabytkowym budynku – pałacu, który powstał w 1873 r. jako siedziba hrabiowska. Podczas wojny budynek uległ zniszczeniu. Obecny budynek szkoły nie odbiega bardzo wyglądem od oryginału sprzed wojny, lecz trochę go zmieniono. Przede wszystkim: zamurowano okna w ścianach północnej i południowej, zlikwidowano półbasztowe wejścia w ścianie północnej, uproszczono nieco gzymsy i łuki portalowe nad oknami, oraz zlikwidowano międzyokienne kolumienki.  Zachowano za to przepiękny taras od strony zachodniej. Zachowano również park przy pałacu. Ta piękna historia naszej szkoły nie kłóci się z nowoczesnością. Nasza szkoła posiada pracownię komputerową (13 stanowisk), nowoczesną, bogato wyposażoną pracownię przyrodniczą,  namiotową salę gimnastyczną połączoną ze szkołą łącznikiem. W placówce prowadzi się ciekawe zajęcia sportowe, których efektem są liczne zwycięstwa w biegach, zawodach i turniejach o szerokim zasięgu oraz zajęcia artystyczne (gra na instrumentach dętych oraz nauka śpiewu). Oprócz tego realizuje się tu wiele projektów, w tym unijnych, wzbogacając w ten sposób ofertę edukacyjną dla uczniów. Organizowane są liczne konkursy. Szkoła umożliwia również uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej poprzez naukę języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego oraz ścisłą współpracę z lokalnym kołem DFK. Placówka prowadzi również dwa oddziały przedszkolne.  W szkole działa również świetlica środowiskowa - czynna raz w tygodniu.

PDFStatut (1,00MB)

PDFRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - SP Kotulin (106,38KB)

DOCXKomentarz do raportu (13,84KB)

Wersja XML