Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przyjęciu dokumentu pn."Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek"

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Toszka informuje, że

 

Rada Miejska w Toszku Uchwałą Nr XVI/91/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. przyjęła dokumen pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek ”

 

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Toszek mogą zapoznać się z dokumentem na stronie internetowej www.toszek.pl w zakładce dla Mieszkańców/ ogłoszenia / Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek lub www.bip.toszek.pl w zakładce prawo lokalne/uchwały Rady Miejskiej/rok 2015/uchwała nr XVI/91/2015.

PDFUchwała nr XVI/91/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek”

 

Wersja XML