Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (NRS)

e-mail:

 

Paweł Szumiał - Kierownik Referatu

tel.: 32 237-80-38
Pokój nr 17


Ewa Koprek - Inspektor

tel.: 32 237-80-18
Pokój nr 16


Ewelina Czyżowicz - Inspektor
tel.: 32 237-80-18
Pokój nr 16


Sylwia Kruppa - Inspektor
tel.: 32 237-80-28
Pokój nr 16


Monika Janczak - Inspektor
tel.: 32 237-80-28
Pokój nr 16


 

Do pobrania:

PDFAnkieta Ciepłe Mieszkanie (116,34KB)

PDFWniosek o dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych (449,67KB)

DOCWZÓR wniosku o razłożenie na raty opłaty adiacenckiej (DOC) (50,00KB)

PDFWZÓR wniosku o razłożenie na raty opłaty adiacenckiej (PDF) (216,82KB)
 

PDFCEEB - deklaracja Formularz A - Budynki Mieszkalne (259,67KB)
PDFCEEB - deklaracja Formularz B - Budynki Niemieszkalne (289,42KB)
 

PDFWycinka drzew po 17.06.2017r. - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (59,31KB)

PDFWycinka drzew po 17.06.2017r. - wniosek na usunięcie drzewa (72,77KB)

PDFWniosek o dzierżawę nieruchomości (145,47KB)

PDFWniosek o potwierdzenie umowy dzierżawy (74,70KB)

DOCOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (40,00KB)

DOCwniosek-o-podział-nieruchomości.doc (49,50KB)

PDFwniosek-o-podział-nieruchomości.pdf (115,94KB)

DOCXwniosek-o-sprzedaż-lokalu.docx (23,50KB)

PDFwniosek-o-sprzedaż-lokalu.pdf (127,30KB)

PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Toszek w 2022 roku (298,38KB)

PDFWniosek o przyznanie bezpłatnej karmy dla kotów wolno żyjących.pdf (113,53KB)

PDFWniosek o wpisanie na listę Karmicieli kotów.pdf (111,75KB)

ODTWNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.odt (25,78KB)

PDFWNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.pdf (136,06KB)

PDFWniosek o założenie psu mikrochipa.pdf (108,00KB)

DOCZGŁOSZENIE zamiaru wycinki.doc (29,50KB)

PDFZGŁOSZENIE zamiaru wycinki.pdf (83,63KB)

PDFInformacja o wyrobach zawierających azbest (210,97KB)
DOCInformacja o wyrobach zawierajacych azbest (44,50KB)
 

ODTDruk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (27,45KB)
PDFDruk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (162,33KB)
 

Wersja XML