Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (NRS)

e-mail:


Sławomir Potempa - Kierownik Referatu
tel.: 32 237-80-38
Pokój nr 17


Ewa Koprek - Inspektor
tel.: 32 237-80-18
Pokój nr 16


Ewelina Czyżowicz - Inspektor
tel.: 32 237-80-18
Pokój nr 16


Sylwia Kruppa - Inspektor
tel.: 32 237-80-28
Pokój nr 16


Monika Janczak - Podinspektor
tel.: 32 237-80-28
Pokój nr 16


 

Do pobrania:

PDFdeklaracja CEEB -A-BUDYNKI MIESZKALNE.pdf

PDFdeklaracja CEEB -B-BUDYNKI NIEMIESZKALNE.pdf

PDFWniosek o sprzedaż lokalu

DOCXWniosek o sprzedaż lokalu

PDFWycinka drzew po 17.06.2017r. - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

PDFWycinka drzew po 17.06.2017r. - wniosek na usunięcie drzewa

DOCZGŁOSZENIE wycinki.doc

PDFZGŁOSZENIE wycinki.pdf

ODTWNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.odt

PDFWNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.pdf

PDFWniosek o dzierżawę nieruchomości

PDFWniosek o potwierdzenie umowy dzierżawy

DOCWniosek o udzielenie dofinansowanie na zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek

DOCOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

DOCInformacja o wyrobach zawierających azbest

PDFDruk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

DOCWniosek o podział nieruchomości

DOCwniosek-o-podzial-nieruchomosci(1).doc

PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Toszek w 2021r.

PDFWniosek o przyznanie bezpłatnej karmy.pdf

PDFWniosek o wpisanie na listę Karmicieli kotów.pdf

PDFWniosek o założenie psu mikrochipa.pdf

Wersja XML