Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (NRS)

e-mail:

 

Paweł Szumiał - Kierownik Referatu

tel.: 32 237-80-38
Pokój nr 17


Ewa Koprek - Inspektor

tel.: 32 237-80-18
Pokój nr 16


Ewelina Czyżowicz - Inspektor
tel.: 32 237-80-18
Pokój nr 16


Sylwia Kruppa - Inspektor
tel.: 32 237-80-28
Pokój nr 16


Monika Janczak - Podinspektor
tel.: 32 237-80-28
Pokój nr 16


 

Do pobrania:

PDFdeklaracja CEEB -A-BUDYNKI MIESZKALNE.pdf

PDFdeklaracja CEEB -B-BUDYNKI NIEMIESZKALNE.pdf

PDFWycinka drzew po 17.06.2017r. - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

PDFWycinka drzew po 17.06.2017r. - wniosek na usunięcie drzewa

PDFWniosek o dzierżawę nieruchomości

PDFWniosek o potwierdzenie umowy dzierżawy

DOCOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

DOCwniosek-o-podział-nieruchomości.doc

PDFwniosek-o-podział-nieruchomości.pdf

DOCXwniosek-o-sprzedaż-lokalu.docx

PDFwniosek-o-sprzedaż-lokalu.pdf

PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Toszek w 2021r.

PDFWniosek o przyznanie bezpłatnej karmy dla kotów wolno żyjących.pdf

PDFWniosek o wpisanie na listę Karmicieli kotów.pdf

ODTWNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.odt

PDFWNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.pdf

PDFWniosek o założenie psu mikrochipa.pdf

DOCZGŁOSZENIE zamiaru wycinki.doc

PDFZGŁOSZENIE zamiaru wycinki.pdf

PDFInformacja o wyrobach zawierających azbest
DOCInformacja o wyrobach zawierajacych azbest
 

ODTDruk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
PDFDruk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
 

Wersja XML