Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - termin złożenia oświadczenia i wniesienia I raty opłaty

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy Toszek, dotycząca terminu złożenia
w roku 2016 oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2015

 

Zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t. j., Dz. U.  z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia
31 stycznia roku następnego.

Jednakże ze względu na fakt, iż w roku 2016 dzień 30 stycznia jak i 31 stycznia są dniami wolnymi od pracy proszę o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Toszku  w/w oświadczenia w ostatecznym terminie do dnia 29 stycznia 2016 r. do godz. 13:00.

Przypominam również, że I rata opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016 winna zostać uiszczona
do dnia 31 stycznia 2016 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 

Wersja XML