Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego

Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego (IKP)

e-mail:


Jacek Doliński - Kierownik Referatu
tel.: 32 237-80-32

tel. kom.: 691-700-455
Pokój nr 24


Agnieszka Bałabuch - Grabowska - Inspektor
tel.: 32 237-80-21
Pokój nr 23


Mariusz Poloczek - Inspektor
tel.: 32 237-80-31
Pokój nr 23


Krzysztof Morawiec – Inspektor
tel.: 032-237-80-31

tel. kom.: 601-185-987
Pokój nr 23


Monika Kaźmierczak-Cąpała – Inspektor
tel.: 032-237-80-21

Pokój nr 23

 

 

Do pobrania :

DOCWykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Toszek

DOCWniosek o zgodę na budowę lub przebudowę zjazdu.doc

DOCWniosek o zgodę na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.doc

DOCWniosek o zgodę na zajęcie pasa drogowego.doc

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacji iż działki nie znajdują się w obszarze rewitalizacji.doc

ODTWniosek o wynajem lokalu mieszkalnego.odt

PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego

DOCXWniosek o ustalenie numeru porządkowego - wersja edytowalna

DOCWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc

Wersja XML