Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego

Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego (IKP)

e-mail:


Jacek Doliński - Kierownik Referatu
tel.: 32 237-80-32

tel. kom.: 691-700-455
Pokój nr 24


Agnieszka Bałabuch - Grabowska - Inspektor
tel.: 32 237-80-21
Pokój nr 23


Mariusz Poloczek - Inspektor
tel.: 32 237-80-31
Pokój nr 23


Bożena Drózd - Podinspektor
tel.: 32 237-80-31
Pokój nr 23

 

Do pobrania :

DOCXWniosek o ustalenie numeru porządkowego (17,23KB)

DOCWykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Toszek (62,50KB)

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (41,50KB)

DOCXWniosek o ustalenie numeru porządkowego (17,23KB)

DOCWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (41,00KB)

DOCWniosek o zgodę na zajęcie pasa drogowego (38,00KB)

DOCWniosek o zgodę na lokalizację urządzeń w pasie drogowym (33,50KB)

DOCWniosek o zgodę na budowę lub przebudowę zjazdu.doc (38,00KB)

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacji iż działki nie znajdują się w obszarze rewitalizacji (44,50KB)
 

Wersja XML