Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O finansach oświaty

Punktem odniesienia dla wydatków oświatowych planowanych do realizacji w bieżącym roku są – obok przepisów prawa oświatowego, zwłaszcza „Karty Nauczyciela” – także wydatki ubiegłoroczne. Z perspektywy budżetu Gminy sytuację przeanalizowała Skarbnik Danuta Lis podkreślając, iż w stosunku do roku poprzedniego, na zadania oświatowe przewidziano w tym roku blisko 500.000 zł więcej niż w roku poprzednim. Zgodzono się, że szczegółowe dysponowanie środkami na wynagrodzenia, nadgodziny, ewentualne odprawy lub inne wydatki zawsze pozostaje jednak w gestii dyrektorów placówek oświatowych.

Podczas narady, w której uczestniczył m.in. Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk poruszono także szereg kwestii szczegółowych związanych m.in. z problematyką BHP w szkołach, z najmem hal sportowych, korespondencją szkół z organem prowadzącym, możliwościami zbiorowego zaopatrzenia gminnych obiektów oświatowych w gaz ziemny, aktualnym stanem rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 czy wdrożeniem elektronicznego arkusza organizacji pracy szkoły. Dyrektorzy podzielili się swoimi szczegółowymi doświadczeniami i sugestiami w tych kwestiach, oraz omówili z jakimi trudnościami borykają się na co dzień zarządzając placówkami oświatowymi.

Narady dyrektorów szkół i przedszkoli organizowane są przeciętnie raz z miesiącu. Spotkania są poświęcone bieżącej wymianie doświadczeń oraz przewidywaniu i rozwiązywaniu wyzwań, jakie przepisy prawa lub – szczególnie obecnie – sytuacja demograficzna nakładają na szkoły.

Spotkania z dyrektorami są przede wszystkim okazją do omówienia bieżących problemów i wyzwań z jakimi boryka się gminna oświata oraz okazją do znalezienia wspólnego rozwiązania w trudnych sytuacjach – powiedziała Agnieszka Szalińska, kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku.

DSC_0745.jpeg

DSC_0746.jpeg

Wersja XML