Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy zarządca świetlicy w Pisarzowicach

Przed podjęciem decyzji mieszkańcy pytali m.in. o faktyczne skutki objęcia przez sołectwo zarządu nad świetlicą. Na pytania odpowiadali radny Ewald Laksa oraz zastępca burmistrza Toszka. Podkreślono, że w procedurze przejęcia zwykłego zarządu nad obiektem ważna jest odpowiedzialność za gospodarowanie nim. Sołectwo zyskuje nie tylko możliwość szczegółowego planowania i realizowania prac modernizacyjnych i adaptacyjnych ale także możliwość komercyjnego wynajmowania zarządzanych pomieszczeń. Środki uzyskane z najmu obiektu pozostają do dyspozycji wynajmującego. Prowadząca spotkanie sołtys Pisarzowic Monika Błażytko, poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przejęcia przez sołectwo zarządu zwykłego świetlicy. Głosów „za” oddano 15, wstrzymujących się było „4”, nikt nie był przeciw.

Podczas dyskusji podjęto także szereg innych tematów takich jak: likwidacja dawnych, ziemnych zbiorników przeciwpożarowych, funkcjonalności hydrantów na terenie sołectwa, drożności cieku wodnego, objęcia niektórych zabudowań projektem kanalizacji oraz utworzenia w Pisarzowicach przestrzeni rekreacyjno – sportowej. Zwrócono uwagę na możliwości finansowe Gminy związane z dostępnością środków unijnych w bieżącej perspektywie finansowej i wynikającymi z tego priorytetami inwestycyjnymi.

 

 

Wersja XML