Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konwent Burmistrzów

Wiceminister edukacja Teresa Wargocka, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, członek zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik to tylko niektórzy z gości Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Zakres merytoryczny spotkania został podyktowany aktualnymi wyzwaniami, przed którymi stoją niemal wszystkie gminy. Dotyczą one w głównej mierze edukacji (edukacja sześciolatków) i opieki społecznej (program 500 +). Coraz większe zainteresowanie budzi także kwestia odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza wobec możliwości finansowych, jakie stwarzają programy unijne.

Naszą Gminę w obradach konwentu reprezentuje Burmistrz Grzegorz Kupczyk. Warto dodać, że w najbliższych dniach wszystkie główne tematy obrad włodarzy gmin będą bezpośrednio podejmowane w także w Toszku. W piątek 4 marca składać będziemy wniosek o dofinansowanie projektu polegającego na montażu ogniw fotowoltaicznych w kilku lokalizacjach w Gminie (wkrótce napiszemy o tym projekcie szerzej). Trwają intensywne przygotowania do uruchomienia naboru wniosków związanych z rządowym programem „500 +” – zadanie to będzie u nas realizował OPS. Kończymy także mierzyć się z tematem rozpoczęcia edukacji sześciolatków: wybór (szkoła czy przedszkole) wciąż jest możliwy. Wymiana doświadczeń burmistrzów i wójtów oraz szczegółowe informacje o aktualnych wyzwaniach, jakie uczestniczy Konwentu otrzymają z pierwszej ręki, z pewnością pomogą gminom jeszcze lepiej przygotować się do podjęcia tych ważnych zadań.

Brak opisu obrazka

Wersja XML