Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie wiejskie w Pawłowicach

INFORMACJA

Sołtys Pawłowic zaprasza Mieszkańców Sołectwa Pawłowice na zebranie wiejskie w dniu 08. 03. 2016 roku,o godzinie 19.00.

Zebranie odbędzie się w sali gospodarstwa agroturystycznego Państwa Mendla, na ul. Wiejskiej 12

 

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA WIEJSKIEGO
w Pawłowicach
w dniu 08.03.2016 r.

 

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 1. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 1. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w roku 2015.
 1. Interpelacje i zapytania Mieszkańców.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie planowania podziału środków z budżetu Gminy Toszek na potrzeby sołectwa Pawłowice.
 1. Wolne wnioski.
 1. Zakończenie zebrania.
Wersja XML