Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku

Szpital Psychiatryczny.jpeg

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
tel.: 32 233-41-12
fax: 32 233-52-44, 32 233-43-25

e-mail:
www.szpitaltoszek.pl

NIP 969-09-46-632
REGON 000293114

Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych:

Zarząd
Sekretariat Dyrektora Naczelnego - tel. 32 233-41-12 wew. 215
Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa - tel. 32 233-41-12 wew. 215
Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych – tel. 32 233-41-12 wew. 206

Główna Księgowa – tel. 32 233-41-12 wew. 213


Izba Przyjęć
tel. 32 233-41-12 wew. 220


Ruch Chorych
tel. 32 233-41-12 wew. 259


Przychodnia Wielospecjalistyczna
tel. 32 233-41-12 wew. 298

W ramach przychodni przyszpitalnej funkcjonują następujące poradnie:


Laboratorium Analityczne
tel. 32 233-41-12 wew. 249


Pracownia Diagnostyki Obrazowej
tel. 32 233-41-12 wew. 217


Pracownia Diagnostyki Ultradźwiękowej i USG
tel. 32 233-41-12 wew. 341


Pracownia Endoskopii
tel. 32 233-41-12 wew. 277


Oddział I Ogólnopsychiatryczny
tel. 32 233-41-12 wew. 221


Oddział II Psychiatryczny Ogólny
tel. 32 233-41-12 wew. 222


Oddział III Psychiatryczny Ogólny
tel. 32 233-41-12 wew. 223


Oddział IV Psychiatryczny Ogólny
tel. 32 233-41-12 wew.  224


Oddział V Psychiatryczny Sądowy
tel. 32 233-41-12 wew. 225


Oddział VI Psychiatryczny Sądowy
tel. 32 233-41-12 wew. 226


Oddział VII Sądowo-Odwykowy
tel. 32 233-41-12 wew. 227


Oddział VIII Internistyczny
tel. 32 233-41-12 wew. 228


Oddział IX Psychiatryczny Ogólny
tel. 32 233-41-12 wew. 229


Oddział X Psychiatryczny Ogólny
tel. 32 233-41-12 wew. 230


Oddział XI Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych
tel. 32 233-41-12 wew. 231


Oddział XXII Odwykowy Detoksykacyjny
tel. 32 233-41-12 wew. 232


Oddział XIII Rehabilitacji Odwykowej
tel. 32 233-41-12 wew. 233


Oddział XIV Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych
tel. 32 233-41-12 wew. 235


Oddział XV Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych
tel. 32 233-41-12 wew. 236


Oddział XVI Rehabilitacji Psychiatrycznej
tel. 32 233-48-38


Oddział XVII Psychiatryczny Sądowy dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu
tel. 32 233-41-12 wew. 360


 

Wersja XML