Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, Koło Toszek

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, Koło Toszek
ul. Gliwicka 32/2, 44-180 Toszek

e-mail:
www.dfktost.mx35.de

Zarząd:
Dorota Matheja – Przewodnicząca
Hubert Dworczyk - Zastępca Przewodniczącej
Małgorzata Gnacy - Skarbnik
Brygitta Zwiorek - Sekretarz
Regina Iwan
Daria Winicka

  

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego (DFK) jest organizacją mniejszości niemieckiej działającą na terenie województwa śląskiego. Celem Towarzystwa jest kultywowanie tradycji i historii Niemców na Śląsku. Ważną dziedziną działalności DFK jest także pielęgnacja języka niemieckiego. Koło w Toszku organizuje corocznie kilkanaście imprez i przedsięwzięć kulturalnych skierowanych do wszystkich pokoleń. Do szczególnie udanych i popularnych należą Rajd Rowerowy „Szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej”, Festyn Ogrodowy w Pawłowicach,  „kursy sobotnie” – szkółka języka niemieckiego dla dzieci, koncerty, wycieczki i pielgrzymki. Koło DFK Toszek współpracuje także z rodzinami ofiar obozu NKWD w Toszku, przeprowadziło akcję zbierania informacji o ofiarach II wojny światowej z terenu toszeckiej parafii, a także zainicjowało Toszecki Jarmark Adwentowy.

 

 

Wersja XML