Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Organizacyjny

Referat Organizacyjny (ORG)

e-mail:


 

Dominika Gmińska – Sekretarz Gminy / Kierownik Referatu
tel.: 32 237-80-22

e-mail: sekretarz@toszek.pl
Pokój nr 22


 

Sandra Drewniok – Inspektor
tel.: 32 237-80-17
Pokój nr 8


 

Beata Sojka - Inspektor
tel.: 32 237-80-27
Pokój nr 8


 

Rafał Kobinski – Inspektor
tel.: 32 237-80-26
Pokój nr 21


 

Barbara Rodak - Inspektor
tel.: 32 237-80-36
Pokój nr 21


 


Hildegarda Jaksik – Inspektor
Biuro Rady Miejskiej w Toszku
tel.: 32 237-80-16
tel. kom.: 516-245-243
e-mail: br@toszek.pl
Pokój nr 26

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach: 14.00 – 16.00

 
Natalia Dada – Podinspektor
tel.: 32 237-80-33
e-mail: boi@toszek.pl
Pokój nr 1 (Biuro Obsługi Interesanta)

 
Beata Jakubowska – Inspektor
tel.: 32 237-80-10
e-mail:
Pokój nr 19 (Sekretariat)

 

 

indeks.png

 

W Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 1 (parter) oraz w pokoju nr 8 (parter) mieści się Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych

 

Do pobrania :

PDFWzór oferty na realizację zadania publicznego – pożytek publiczny – otwarty konkurs ofert (263,69KB)

RTFWzór oferty na realizację zadania publicznego – pożytek publiczny – otwarty konkurs ofert (220,04KB)

PDFWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - pożytek publiczny – otwarty konkurs ofert (408,37KB)

RTFWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - pożytek publiczny – otwarty konkurs ofert (223,33KB)

 

 

RTFWzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego – tzw. “małe granty” (133,14KB)

PDFWzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego – tzw. “małe granty” (89,68KB)

RTFWzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego – tzw. “małe granty” (102,71KB)

PDFWzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego – tzw. “małe granty” (57,46KB)

 

PDFWniosek o wydanie zezwolenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .pdf (172,02KB)

DOCWniosek o wydanie zezwolenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .doc (79,50KB)

DOCWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (77,00KB)

PDFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (170,30KB)
 

 

DOCWniosek o stwierdzenie wygaśnięcia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wersja edytowalna) (74,50KB)

PDFWniosek o stwierdzenie wygaśnięcia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (168,77KB)
 

 

DOCXOświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu (21,53KB)

PDFOświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu (93,90KB)

PDFCEIDG -1 Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .pdf (201,23KB)

 

 

DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego - otwarty konkurs ofert (DOC) (54,64KB)
PDFWzór oferty realizacji zadania publicznego - otwarty konkurs ofert (PDF) (285,82KB)
 

PDFWzór oferty wspólnej realizacji zadania publicznego - otwarty konkurs ofert (PDF) (287,93KB)
DOCXWzór oferty wspólnej realizacji zadania publicznego - otwarty konkurs ofert (DOC) (51,23KB)
 

DOCXWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego - OTWARTY KONKURS OFERT (DOC) (40,50KB)
PDFWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego - OTWARTY KONKURS OFERT (PDF) (277,99KB)
 

Wersja XML