Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Organizacyjny

Referat Organizacyjny (ORG)

e-mail:


 

Dominika Gmińska – Sekretarz Gminy / Kierownik Referatu
tel.: 32 237-80-22

e-mail: sekretarz@toszek.pl
Pokój nr 22


 

Sandra Drewniok – Inspektor
tel.: 32 237-80-17
Pokój nr 8


 

Beata Sojka - Inspektor
tel.: 32 237-80-27
Pokój nr 8


 

Rafał Kobinski – Inspektor
tel.: 32 237-80-26
Pokój nr 21


 

Barbara Rodak - Inspektor
tel.: 32 237-80-36
Pokój nr 21


 


Hildegarda Jaksik – Inspektor
Biuro Rady Miejskiej w Toszku
tel.: 32 237-80-16
tel. kom.: 516-245-243
e-mail: br@toszek.pl
Pokój nr 26

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach: 14.00 – 16.00

 
Sabina Giller – Podinspektor
tel.: 32 237-80-33
e-mail: boi@toszek.pl
Pokój nr 1 (Biuro Obsługi Interesanta)

 
Beata Jakubowska – Inspektor
tel.: 32 237-80-10
e-mail:
Pokój nr 19 (Sekretariat)

 

 

Brak opisu obrazka

 

W Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 1 (parter) oraz w pokoju nr 8 (parter) mieści się Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych

 

Do pobrania :

PDFWzór oferty na realizację zadania publicznego – pożytek publiczny – otwarty konkurs ofert

RTFWzór oferty na realizację zadania publicznego – pożytek publiczny – otwarty konkurs ofert

PDFWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - pożytek publiczny – otwarty konkurs ofert

RTFWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - pożytek publiczny – otwarty konkurs ofert

 

DOCWzór oferty - małe granty

PDFWzór oferty - małe granty

RTFWzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego – tzw. “małe granty”

PDFWzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego – tzw. “małe granty”

DOCWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego - małe granty

PDFWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego - małe granty

RTFWzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego – tzw. “małe granty”

PDFWzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego – tzw. “małe granty”

 

PDFWniosek o wydanie zezwolenia, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .pdf

DOCWniosek o wydanie zezwolenia, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .doc

DOCWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc

PDFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
 

 

DOCWniosek o stwierdzenie wygaśnięcia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wersja edytowalna)

PDFWniosek o stwierdzenie wygaśnięcia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 

 

DOCXOświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu

PDFOświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu

PDFCEIDG -1 Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .pdf
 

Wersja XML