Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca międzynarodowa

Na mocy podpisanych umów partnerskich z Gminą Hohenau i miastem Olewsk podjęto wspólne inicjatywy kulturalno-sportowe, które mobilizowały do działania lokalną społeczność w tym dzieci i młodzież poprzez poznanie tradycji, wymianę poglądów oraz wzmocnienie postaw obywatelskich. W tym roku w lipcu Gmina Toszek gościć będzie przedstawicieli Powiatu Żytomierskiego do którego należy miasto Olewsk. Wizyta będzie miała na celu przedstawienie nowych planowanych zadań w zakresie kontynuacji współpracy toszecko-olewskiej.

Od kilku lat na terenie miasta samorząd toszecki wraz z Centrum Kultury „Zamek w Toszku” oraz organizacjami pozarządowymi stara się czynnie upamiętać postać  Sir Ludwika Guttmanna - twórcy idei paraolimpijskiej, a zarazem mieszkańca Gminy Toszek. W ramach powyższych przedsięwzięć na terenie Gminy Toszek organizowane są co roku integracyjne spartakiady, rajdy rowerowe wspominające dzieła znakomitego lekarza.

Na początku 2016 roku przy Centrum Kultury „Zamek w Toszku” powstała grupa inicjatywna popularyzująca osobę Sir Guttmanna w skład której wchodzą przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, instytucji kultury i czynni wykładowcy naukowi mieszkający w Toszku. Pierwszym działaniem grupy będzie zorganizowanie przy współpracy magistratem toszeckim w lipcu br. konferencji oraz wystawy na temat życia i działalności niemiecko-żydowskiego neurochirurga. Mając na uwadze autentyczność i przybliżenie postaci Sir Ludwika Guttmana  podczas lipcowych wydarzeń, w lutym br. został wysłany list do Fundacji „The Poppa Guttmann Trust” z Anglii o możliwości podjęcia współpracy w celu przygotowania rzetelnej konferencji i profesjonalnej wystawy.

W odpowiedzi na inicjatywę toszeckiej grupy angielska Fundacja zainteresowana jest podjęciem współpracy przy organizacji konferencji i wystawy, która przybliży światowe dziedzictwo Sir Ludwika Guttmanna.

Czy Gmina zyska nowego partnera międzynarodowego i czy będzie promowała w Polsce idee cenionego lekarza o tym  dowiemy się już w najbliższym czasie.

Hohenau - Niemcy

Brak opisu obrazka

Olewsk - Ukraina

Brak opisu obrazka

Piddington - Oxfordshire - Wielka Brytania

Brak opisu obrazka

Wersja XML