Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego

Referat Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego (UOB)

e-mail:
 

 

Sybilla Zawiola-Kogut– Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego / Kierownik Referatu

tel.: 32 237-80-24

Pokój nr 3

 


 

 

Katarzyna Szopa - Wycisk – Inspektor

tel.: 32 237-80-34

Pokój nr 2

 


 

 

Justyna Brzostowska – Inspektor

tel.: 32 237-80-14

Pokój nr 2

 


 

 

Lorin Frejno – Podinspektor
tel.: 32 237-80-15
Pokój nr 11

 


 

 


Do pobrania:

PDFWniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

DOCXWniosek o dopisanie do spisu wyborców

DOCWniosek o sporządzenie pełnomocnictwa - Wybory

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia - Wybory

DOCXZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

DOCZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - Wybory

 

PDFKlauzula informacyjna - Dowody osobiste

PDFKlauzula PASC

PDFKlauzula informacyjna - RDK

PDFKlauzula informacyjna - Ewidencja ludności

PDFKlauzula informacyjna - Ewidencja ludności

DOCWniosek o wpisanie do rejestru wyborców

DOCPisemna deklaracja - wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

PDFZmiany w zakresie spraw obywatelskich i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego

DOCXPełnomocnictwo

PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru pesel

DOCXWniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym

PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 

PDFZgłoszenie pobytu czasowego

PDFZgłoszenie pobytu stałego

PDFZgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

PDFZgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia z klauzulą

PDFZgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

PDFZgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego

PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

PDFWniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 

Wersja XML