Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Gliwickiej Szczep Harcerski „IGNIS” w Toszku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Ziemi Gliwickiej
Szczep Harcerski „IGNIS” w Toszku
Harcówka w Toszku - ul. Gliwicka 24, 44-180 Toszek

e-mail:

NIP 6340195483
REGON 240572621
Numer KRS 0000273051

Zarząd:

phm. Marta Bulla HR - Komendantka
pwd. Daria Dobioch HO – Skarbnik
pwd. Marta Bryzik HO – z-ca komendantki
phm. Monika Buchalik HO – z-ca komendantki ds. pracy z kadrą
HR Damian Musioł – z-ca komendantki ds. kwatermistrzowskich
HO Anna Grobosz – z-ca komendantki ds. tradycji i obyczajów

 

Zgodnie ze Statutem Związek Harcerstwa Polskiego jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników oraz instruktorów, seniorów i członków starszyzny będący organizacją non-profit o statusie organizacji pożytku publicznego. Szczep Harcerski „IGNIS” składa się z 5 jednostek: 101 TGZ „Magiczne Krzemyczki” (zuchy w wieku 7-10 lat), 10 TDH „KRZEMIEŃ” im. St. Broniewskiego „ORSZY” (harcerze w wieku 11-13 lat), 16 TDHS „Iskra” im. Wł. Smrokowskiego (harcerze starsi w wieku 14-16 lat), 111 TDW „Fajer” im. Olgi i Andrzeja Małkowskich (wędrownicy powyżej 16 roku życia) oraz Kręgu Starszyzny „Płomień”. Zuchy i harcerze ze Szczepu nie tylko uczestniczą w cotygodniowych zbiórkach, ale także w wyjazdach weekendowych (biwakach, rajdach) oraz w obozach harcerskich/koloniach zuchowych. Harcerze chętnie sami organizują oraz włączają się w pomoc przy organizacji lokalnych festynów, spotkań, akcji, zlotów. Wszystko co robią, czynią z pasją, wielkim zaangażowaniem i w formie wolontariatu.

 

 

 

Wersja XML