Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podziękowania od Burmistrza Miasta Olewsk!

7.jpeg

Ze względu na sytuację ogólną na Ukrainie, w tym zwłaszcza działania na wschodzie Ukrainy, warunki wielu ukraińskich rodzin są bardzo trudne i wymagające interwencji. Dotyczy to także naszej partnerskiej gminy Olewsk. Wszelka pomoc jest tam bardzo potrzebna.

Mobilizacja mieszkańców, sołtysów, radnych, organizacji pozarządowych w tym toszeckich harcerzy Szczepu „Ignis” przerosła wszelkie oczekiwania. Zebraliśmy żywność, odzież, zabawki dla dzieci – wszystkie przekazane dary stały się przepięknymi prezentami na prawosławne Święta Wielkanocne.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Toszka otrzymał podziękowania od Mera Miasta Olewsk Омельчук Олег Васильович dla organizatorów inicjatywy, mieszkańców Toszka oraz wszystkich osób zaangażowanych w pomoc dla najuboższych rodzin za hojność dobre serce i aktywność społeczną. Te podziękowania są przede wszystkim dla Was, drodzy mieszkańcy!

„Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie”. 

Henryk Sienkiewicz

 

 

 

Wersja XML