Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podziękowania dla mieszkańców Gminy Toszek – szlachetna inicjatywa mieszkańców Gminy Toszek!

W imieniu całej wspólnoty samorządowej dziękuję mieszkańcom Gminy Toszek, organizacjom samorządowym, harcerzom Szczepu “IGNIS”, radnym, sołtysom, parafiom, szkołom  oraz wszystkim osobom, którzy zaangażowali się w organizację szlachetnej inicjatywy związanej z przygotowaniem darów dla mieszkańców Miasta Olewsk. 

Wersja XML