• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieter urzędu statystycznego może zapukać, do drzwi …

Celem badania jest pozyskanie aktualnych i porównywalnych dla krajów Unii Europejskiej danych dotyczących warunków życia ludności. Badanie stanowi podstawowe źródło informacji wykorzystywanych do obliczania wskaźników w zakresie dochodów, ubóstwa oraz wykluczenia społecznego na terenie Unii Europejskiej.

O co będą pytać ankieterzy?

Zakres tematyczny badania: pytania dotyczące miedzy innymi cech demograficznych respondentów, ich uczestnictwa w procesie edukacji, oceny stanu zdrowia, warunków mieszkaniowych, aktywności ekonomicznej oraz poziomu i źródeł dochodów. Badaniem objęte są gospodarstwa domowe oraz osoby w badanym gospodarstwie domowym w wieku 16 lat i więcej.

Wszelkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne, zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Badanie realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.

 

Tożsamość ankietera można potwierdzić pod numer telefonu:

32-7791291 lub 695 255 244, e-mail:

Wersja XML

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel. 32 237-80-00
fax 32 233-41-41
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9400168
w tym miesiącu: 61853
dzisiaj: 1724

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1