Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szpitalny komunikat

Na 7 pobranych w szpitalu do badania próbek – w 2 zidentyfikowano drobnoustroje, które wymuszają na dyrekcji szpitala podjęcie działań zaradczych. Chodzi o wodę ciepłą wykorzystywaną w np. do kąpieli. W żadnym razie nie jest to woda przeznaczona do spożycia. Pojawienie się ponadnormatywnych drobnoustrojów jedynie w 2 z 7 punktów pobrań wskazuje na to, że problem nie dotyczy całej wewnątrzszpitalnej sieci ale jedynie dwóch jej końcówek w jednym z budynków. Wg otrzymanych rekomendacji metodą na unormowanie sytuacji jest zwiększenie temperatury wody ciepłej do 70 stopni – w tej temperaturze drobnoustroje zginą. Być może konieczna będzie także profilaktyczna wymiana części końcowych instalacji, w których pobrano zanieczyszczone próbki. Warto podkreślić, że szpitalna sieć wodociągowa stanowi system autonomiczny, wyposażony w zawór zwrotny, dzięki czemu wodociąg szpitalny pozostaje funkcjonalnie niezależny od sieci wodociągów miejskich.

Brak opisu obrazka

Wersja XML