Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Paczyna

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Paczyna
ul. Wiejska, 44-120 Paczyna

Działalność sportowa klubu prowadzona jest od 1950 r., jednakże za datę powstania LKS „Orzeł” Paczyna przyjmuje się rok 1983.  Głównym celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Klubowa drużyna piłkarska rozgrywa swoje mecze w B klasie. Oprócz działalności stricte sportowej, działacze i członkowie klubu zajmują się również organizacją imprez i festynów sportowo-rekreacyjnych dla okolicznych mieszkańców.

Wersja XML