Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i montażem kolektorów słonecznych w budynkach Szkoły Podstawowej w Paczynie i Przedszkola w Toszku”

Cel projektu: poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego odpadami spalania pochodzącymi z niskiej emisji, obniżenie jednostkowych i globalnych kosztów ogrzewania, poprawa stanu środowiska naturalnego, ograniczenie zużycia nośników energii, wzrost bezpieczeństwa energetycznego, spowolniona w wyniku polepszenia jakości powietrza degradacja budynków użyteczności publicznej, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Toszek przez wypromowanie wizerunku Gminy ekologicznej oraz wzrost tożsamości kulturowej i spójności regionalnej, podniesienie komfortu użytkowania infrastruktury gminnej (także przez osoby niepełnosprawne), wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych na terenie gminy (energii słonecznej do ogrzewania budynków)

Kwota i źródło dofinansowania: 85 % kosztów kwalifikowanych projektu / Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V. Środowisko,  Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

Całkowita wartość projektu: 1 149 281,31 zł

Kwota dofinansowania: 957 814,84 zł

Etap realizacji: projekt zrealizowany i rozliczony

Wersja XML