Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROW-logotyp.jpeg

Tytuł projektu: „Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek poprzez stworzenie podstron – prezentacji multimedialnych prezentujących ofertę turystyczną Gminy”

Cel projektu: modernizacja strony internetowej Gminy Toszek poprzez stworzenie podstron – prezentacji multimedialnych prezentujących ofertę turystyczną Gminy, w tym również zasoby gospodarcze, przyrodnicze i historyczno-kulturowe.

Wartość wnioskowanego projektu: 48.036,00 zł

Kwota i źródło dofinansowania: 80 % kosztów kwalifikowanych projektu (nie więcej niż 25 tys. zł) / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Rezultat postępowania aplikacyjnego:  operację zrealizowano, otrzymano refundację

Wersja XML