Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu: „Wirtu@lny Urząd – budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek”

Cel projektu: rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze Gminy Toszek, koordynacja pracy poszczególnych referatów Urzędu, standaryzacja informatyzacji jednostki, skuteczne, sprawne, szybkie i profesjonalne świadczenie usług, wprowadzenie standaryzacji procedur, wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) w podejmowanych działaniach, pełna kompatybilność nowo utworzonego systemu z istniejącym SEKAP, umożliwiająca ich integrację i bezproblemową współpracę, pełna koordynacja wdrożonych rozwiązań back- i front-office, pełna skalowalność wdrożonych rozwiązań, umożliwiająca rozszerzenie systemu o nowe moduły lub aktualizacje, a w przypadku platformy dodawanie nowych e-usług i rozszerzanie już istniejących

Kwota i źródło dofinansowania: 85 % kosztów kwalifikowanych projektu / Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Całkowita wartość projektu: 1 735 292,54 zł

Kwota dofinansowania: 1 463 175,86 zł

Etap realizacji: projekt zrealizowany i rozliczony


 
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

PDFUlotka

Wersja XML