Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poczta w Toszku

Brak opisu obrazka

Źródło: www.naszlaku.pl

Z przekazów historycznych wiemy, że przed wprowadzeniem poczty państwowej istniały na Śląsku prywatne instytucje posłańcze, tworzone przez duchowieństwo i klasztory, a później przez miasta, głównie Wrocław. Początki poczty średniowiecznego Śląska, obejmującego dzisiejszy Dolny i Górny Śląsk, wiążą się z miastem Wrocław. Już w XIII wieku na tym terenie swoje instytucje posłańcze miało duchowieństwo zakonne: Franciszkanów, Bernardynów, Dominikanów, Augustyanów i Karmelitów, którzy utrzymywali łączność z biskupstwem wrocławskim oraz administracją diecezji nysko-otmuchowskiej (Neifie-Ottmachau).

Źródło: Strona internetowa Poskiego Związku Filatelistów Oddział Gliwice (http://kolekcje.strefa.pl/pzfgliwice/)

Brak opisu obrazka

Źródło: www.fotopolska.eu
 

Wersja XML