Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wznawiamy program budowy przydomowych oczyszczalni!

Brak opisu obrazka

W latach 2013-2015 zrealizowano na terenie całej Gminy i oddano do użytku 200 przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 2.400.000,00 zł. Na całość tamtych prac pozyskano wówczas dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie 1.920.000,00 zł.

Wznawiany obecnie program jest również dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r. zarząd WFOŚ podjął uchwałę Nr 1018/2016 o udzieleniu Gminie Toszek dofinansowania w formie pożyczki w kwocie do 480.000,00 zł. Kwota ta pozwoli w latach 2016-2017 udzielić dofinansowania 50-ciu osobom, które złożyły odpowiednie wnioski.

Przewiduje się realizację 25-ciu inwestycji w roku 2016 (do dnia 15 listopada), następne 25 realizowane będzie do 31 października 2017 r. Kwota dofinansowania wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych.

Wersja XML