Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu: „Kwitnący Toszek – poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej na terenie Gminy Toszek poprzez  ukwiecenie zabytkowej płyty Rynku w Toszku i zorganizowanie imprezy wystawienniczo-kulturalnej promującej lokalne produkty branży florystycznej”

Cel projektu: poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej na terenie Gminy Toszek poprzez ukwiecenie zabytkowej płyty Rynku w Toszku, umożliwienie integracji mieszkańców Gminy Toszek i całego obszaru LGD „Spichlerz Górnego Śląska” poprzez uczestnictwo w zorganizowanym wydarzeniu kulturalno-wystawienniczym pn. „Kwitnący Toszek”

Wartość wnioskowanego projektu: 36.193,00 zł

Kwota i źródło dofinansowania: 70 % kosztów kwalifikowanych projektu (nie więcej niż 25 tys. zł) / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Etap realizacji: operacja zrealizowana, otrzymano refundację

 

Wersja XML