Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

Szanowni Państwo

Rada Ministrów uchwałą nr 23 z dnia 31 marca 2016 r. przyjęła "Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017", który jest kontynuacją realizowanego w latach 2007-2015 Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" (ustanowionego uchwałą Rady Ministarów nr 218 z dnia 18 grudnia 2006 r.) w zakresie budowania zinregrowanej wspólnoty społecznej oraz wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Program „Razem bezpieczniej” ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Program, realizowany przy właściwej diagnozie zagrożeń i oczekiwań społecznych, obejmować może wiele obszarów i być otwarty na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. Tak zbudowane bezpieczeństwo będzie traktowane przez społeczeństwo jako dobro wspólne.

Jako koordynator programu „Razem bezpieczniej” na obszarze województwa śląskiego, pragnę serdecznie zaprosić jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne oraz wszystkich, dla których istotne jest bezpieczeństwo do udziału w realizacji programu.

Jestem przekonany, że wspólny wysiłek wpłynie na dalsze ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań w naszym województwie, a tym samym podniesie poziom bezpieczeństwa w województwie.

 

Wojewoda Śląski
Wersja XML