Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalny Program Rewitalizacji

Brak opisu obrazka

Firma opracowująca dokument przeprowadziła ankietę wśród mieszkańców Gminy. Mamy świadomość, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy gminy, co chcieliby zmienić, unowocześnić. Wiemy, że wiele obszarów wymaga zrewitalizowania, jednak nie chcemy, by temat rewitalizacji został rozpatrzony tylko w murach toszeckiego magistratu. W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Gminy. Swoje pomysły można zgłaszać na dołączonym arkuszu.

W przypadku projektów infrastrukturalnych fiszkę wypełnić może osoba/podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości.

W przypadku projektów tzw. miękkich fiszkę wypełnia osoba/podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności.

Wypełnione fiszki projektowe można wysłać na adres: Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji, Urząd Miejski w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, pok. 26, lub wysłać na adres e-mail: zrp@toszek.pl.

 

DOCXLokalny Program Rewitalizacji Gminy Toszek - fiszka projektowa

Wersja XML