Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ORLIK.jpeg

Tytuł projektu: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym) w Gminie Toszek przy Szkole Podstawowej  im. Gustawa Morcinka w Toszku”

Cel projektu: budowa kompleksu boisk sportowych składającego się z: boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym, ogrodzenia i oświetlenia terenu, monitoringu obiektu sportowego oraz zagospodarowania terenu

Wartość wnioskowanego projektu: 2.049.194,44 zł

Kwota i źródło dofinansowania: Program „Moje Boisko - Orlik 2012” - 500 tys. zł - środki budżetowe państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki), 333 tys. zł –środki budżetu samorządu wojewódzkiego

Etap realizacji: operacje zrealizowano, otrzymano refundację z instystucji współfinansujacych zadanie

Wersja XML