Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rocznica rewitalizacji baszty toszeckiej

Brak opisu obrazka

Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia została zakończona w 2015 roku. Wartość całkowita projektu wyniosła 3.331.793,08 PLN, z czego dofinansowanie wyniosło 1.987.596,75 PLN.  Dzięki realizacji projektu obiekty zamkowe i ich otoczenie zostały zrewitalizowane
i przystosowane do pełnienia nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych.

Realizacja projektu była jak najbardziej słuszna i uzasadniona, co wynika ze statystyki odwiedzin Zamku w przeciągu ostatniego roku, gdzie:

Zwiedzalność Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku (zwiedzanie + udział w wydarzeniach organizowanych w CEH np. spotkania i rozmowy na szczycie wieży czy Historia z IPN) w okresie  od lipca 2015 do końca czerwca 2016 wyniosła 8895 osób w tym 1314 wejść bezpłatnych.

Odwiedzalność wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum Kultury wyniosła 9544 osób (dane lipiec 2015 - czerwiec 2016).

Z usług gastronomicznych na zlecenie, wynajmu sali na spotkania, zebrania od lipca 2015 do czerwca 2016 skorzystało 5943 osób.

294 osoby to uczestnicy sekcji zainteresowań działających przy Centrum Kultury w okresie wrzesień 2015 - czerwiec 2016.

Miejmy nadzieję, że statystyki te będą się rokrocznie zwiększać. Każde odwiedziny są bowiem szansą rozwoju toszeckiej gospodarki, a tym samym naszej społeczności.

Wersja XML