• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Toszek za I półrocze 2016 r.

Brak opisu obrazka

Analiza laboratoryjna pobranych próbek wody wykazała, iż wszystkie badane parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne zarówno w ramach nadzoru urzędowego jak i kontroli wewnętrznej spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz.1989).

PDFOcena o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy i Miasta Toszek za I półrocze 2016 r.

Wersja XML

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel. 32 237-80-00
fax 32 233-41-41
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9405102
w tym miesiącu: 66787
dzisiaj: 358

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1