Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZAOSTRZENIA KONTROLI W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIZOOTYCZNĄ W POLCE

Brak opisu obrazka

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w GLIWICACH

W związku z ciągłym zagrożeniem w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach przypomina co następuje:

1. Ubój gospodarczy może być przeprowadzany przez hodowców wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków wskazanych w odpowiednich przepisach prawa w szczególności rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2015 r. poz. 392 ze zmianami).

A w szczególności należy pamiętać, że:

a) Zgodnie z § 4 w/w rozporządzenia każdy posiadacz świń 24 godziny przed dokonaniem uboju na terenie gospodarstwa musi poinformować właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju

Niedopełnienie powyższego obowiązku przez hodowców świń, w świetle obecnej sytuacji epizootycznej, będzie wiązało się z ryzykiem egzekucji od nich kary pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający.

2. Nadal obowiązuje zakaz przemieszczania świń do osób nieposiadających siedziby stada. Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/260 z 23 lutego 2016 r. zostało zniesione odstępstwo dla gospodarstw hodujących jedną świnię. Zgodnie w/w decyzją osoby takie są zobowiązane do zarejestrowania siedziby stada i zgłaszania zdarzeń zwierzęcych. Nie dostosowanie się do powyższego wymogu może się wiązać z otrzymaniem mandatu karnego dla osoby, która dokonuje sprzedaży oraz zakupu zwierząt w wysokości od 100 do 500 zł

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach
ul. Ku Dołom 6, 44-100 Gliwice
tel.: (32) 231-23-50, fax: (32) 231-23-50, e-mail: gliwice.piw@wetgiw.gov.pl

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML