Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

W Szkole Podstawowej w Toszku od 2014 roku funkcjonują klasy z nauczaniem w dwóch językach: polskim i niemieckim. W związku z tym nauczyciele stale podnoszą tam swoje umiejętności pedagogiczne i dydaktyczne, uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego: zdobywają kwalifikacje do nauczania większej liczby przedmiotów, podnoszą swoje umiejętności językowe poprzez udział w kursach języka niemieckiego oraz kursach poświęconych prowadzeniu nauczania dwujęzycznego.

Wychodząc naprzeciwko potrzebom szkoły z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego pani Kariny Jarmułowicz-Łozińskiej, która jest współautorem projektu pt.”Dwa narody, jedna ojczyzna – upowszechnienie nauczania języka niemieckiego w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku” szkoła przystąpiła na początku tego roku do konkursu w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Erasmus+ to program na lata 2014-2020 w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu

Projekty realizowane w ramach tej akcji mają na celu podniesienie jakości pracy szkoły oraz wdrożenie rozwiązań i wiedzy zdobytej przez jej pracowników w trakcie wyjazdów zagranicznych - mówi Karina Jarmułowicz - Łozińska, autorka i koordynatorka projektu. Udział w projekcie umożliwia nawiązanie lub pogłębienie współpracy międzynarodowej, dzięki czemu zarówno pracownicy szkoły, jak i sama szkoła zyskują szanse poznania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w obszarze edukacji szkolnej, które będą wykorzystywane w codziennej pracy dydaktycznej, jak również przyczynią się do lepszego funkcjonowania placówki - dodaje pani koordynator.

Na 695 projektów biorących udział w konkursie zakwalifikowanych zostało 152, w tym projekt Szkoły Podstawowej w Toszku, który otrzymał 88 punktów na 100 możliwych i znalazł się na 100 miejscu 

W projekt zaangażowanych jest 9 nauczycielek z czego dwie to  nauczycielki języka niemieckiego, które chcą podnieść swoje kwalifikacje metodyczne w zakresie skuteczności nauczania językowego oraz podnieść atrakcyjność swoich zajęć. Drugą grupę osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt stanowią nauczycielki nauczania początkowego oraz jedna nauczycielka wychowania fizycznego. Wszystkie te osoby posiadają doświadczenie zarówno w zdobywaniu wiedzy, jak i dzieleniu się nabytymi umiejętnościami z innymi pracownikami szkoły. Posiadają ponadto dodatkowe kwalifikacje dające uprawnienia do nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć specjalistycznych takich jak: muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, przyroda, matematyka, surdopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie. W ramach projektu biorąca w nich udział kadra pedagogiczna wyjedzie w okresie wakacji letnich - tak, aby nie zakłócić pracy w szkole - na dwutygodniowe kursy językowe i metodyczne do Austrii i Niemiec. Choć planowane wyjazdy odbędą się dopiero w przyszłym roku, to trwają już przygotowania w formie samokształcenia językowego. Uczestniczki projektu spotykają się po zajęciach w szkole aby utrwalić i doskonalić swoje umiejętności i doświadczenia językowe.

Doświadczenie wszystkich tych osób w samokształceniu oraz zdobywaniu umiejętności językowych gwarantują, że zdobyta wiedza i pogłębiony poziom opanowania języka niemieckiego będzie wykorzystywany na prowadzonych przez nie zajęciach lekcyjnych w klasach dwujęzycznych.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML