Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z myślą o przyszłości edukacyjnej Gminy Toszek...

plakat.jpeg

 

“Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie Toszek” - celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w czterech szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek w obszarze rozwijania wśród dzieci kompetencji kluczowych oraz pokonywania niepowodzeń szkolnych. W projekcie przewidziano również doskonalenie zawodowe nauczycieli/ek. Grupa docelowa będzie liczyła 149 uczniów, 159 uczennic oraz 21 nauczycieli/ek rekrutujących się ze wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek.

plakat gimnazjum.jpeg

 

„Gimnazjum w Toszku - z nami odkryjesz swoje uzdolnienia” - działania zaplanowane w projekcie zostały ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic uczęszczających do Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku w powiązaniu z podniesieniem efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w gimnazjum. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań związanych z organizacją różnych form dodatkowych zajęć kształcących kompetencje matematyczne, przyrodnicze oraz porozumiewanie się w językach obcych. Ponadto zostaną zorganizowane zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doradztwo edukacyjno–zawodowe. W projekcie przewidziano również doskonalenie zawodowe nauczycieli. W wyniku zaplanowanych zadań w projekcie zostaną osiągnięte wszystkie obligatoryjne wskaźniki. Grupa docelowa będzie liczyła 87 uczniów, 71 uczennic oraz 10 nauczycielek i 2 nauczycieli z Gimnazjum w Toszku.

Wersja XML