Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień nauczyciela

Bukiety kwiatów, podziękowania, nagrody i gratulacje – 13 października 2016 r. w Toszku upłynął pod znakiem życzeń składanych nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Gminne obchody dnia nauczyciela zorganizowano w tym roku na Zamku w Toszku.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Grzegorz Kupczyk – Burmistrz Toszka, Danuta Lis – skarbnik gminy, Dominika Gmińska – sekretarz gminy, proboszcz parafii w Toszku - ks. Sebastian Bensz, Sylwia Cebula – przewodnicząca komisji kultury, oświaty i sportu Rady Miejskiej w Toszku, przedstawiciele związków zawodowych ZNP i NSZZ Solidarność, kierownik OPS - Jakub Janiak, Artur Czok – dyrektor centrum kultury "Zamek" w Toszku, wszyscy dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, nauczyciele, emeryci, pracownicy obsługi i administracji.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, dalej uroczystości kontynuowano na zamku w Toszku, gdzie zebrani mogli wysłuchać recitalu Marty Tadli pn. "Takiej miłości wam życzę..." Następnie zaproszonych gości przywitała Agnieszka Szalińska kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oswiatowych w Toszku, która wraz ze Szkołą Podstawową w Paczynie i Publicznym Przedszkolem w Toszku była współorganizatorem imprezy. Odczytano również list gratulacyjny z życzeniami dla kadry pedagogicznej przygotowany przez Krystiana Kiełbasę – Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. Sam Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk wspomniał, że nauczyciel to zawód dla wytrwałych, którzy znajdują satysfakcję w szlachetnym trudzie dzielenia się wiedzą i umiejętnościami podkreślając, że kluczowe znaczenie dla pracy nauczyciela ma jego osobowość. Stało się tradycją, że podczas obchodów Dnia Edukacji nauczyciele otrzymują nagrody za codzienną, ciężką pracę. W tym roku nagrodami Burmistrza Toszka wyróżnieni zostali:

Donata Podkowa – nauczyciel Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku

Iwona Ewertowska – Mener – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie

Małgorzata Ogonowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku

Agnieszka Kural – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Paczynie Anna Pawłowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotulinie

Elżbieta Wójcik – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie

Grażyna Myszak – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Toszku

Bogdan Dutkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Paczynie Agnieszka Szalińska – Kierownik ZOPO w Toszku

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML