Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wszystkich Świętych

Brak opisu obrazka

Cmentarze w naszej gminie znajdują się w Kotulinie, Paczynie (dwa), Pniowie i w Toszku (parafialny, komunalny i żydowski). Cmentarzami zwykle opiekują się wyznaczeni przez wspólnoty parafialne zarządcy. Zasada ta nie dotyczy toszeckich cmentarzy: komunalnego i żydowskiego. Tym pierwszym, na zlecenie Gminy, opiekuje się wybrany przedsiębiorca. Co do cmentarza żydowskiego - sytuacja jest bardziej złożona - takie miejsca rządzą się bowiem swoimi prawami. Osobą, która ma prawo wstępu na toszecki cmentarz żydowski jest historyk Grzegorz Kamiński, który wraz z grupami wolontariuszy troszczy się o porządek tego miejsca. Mamy też w Gminie mogiłę zbiorową obozu NKWD, przy której niezbędne prace wykonuje głównie Mniejszość Niemiecka. Na terenie Kotliszowic, a także miedzy Wilkowiczkami, a Pniowem znajdują się niewielkie tzw. „cmentarze choleryczne” - uznawane za miejsca pochówku ofiar epidemii z dawnych czasów. Jest także na terenie naszej Gminy szereg innych miejsca pamięci oznaczonych przez krzyże lub głazy narzutowe. Nie zawsze historia tych miejsc jest szeroko znana. Przy jednym z tych miejsc - chodzi o tzw. pomnik przy ul. Strzeleckiej w Toszku - będziemy chcieli przeżywać tegoroczne obchody Święta Niepodległości 11 Listopada - do tego tematu wrócimy niebawem.

Poszczególne groby i miejsca pamięci różnie się w tych dniach prezentują - jedne zadbane są bardziej, inne mniej. Podczas Światowych Dni Młodzieży mieliśmy piękny przykład społecznego zaangażowania naszych gości w prace porządkowe na cmentarzu komunalnym w Toszku - takie zaangażowanie zawsze jest możliwe. Zachęcamy w tych dniach do wspólnej troski o porządek nie tylko na grobach naszych bliskich, ale także wokół nich. Prosimy o zachowywanie na cmentarzach zasady poszanowania dla prawa własności! W miarę możliwości namawiamy też, aby w tych dniach, przynajmniej w jakimś zakresie zadbać o groby, którymi nikt się nie opiekuje.

Od kilku lat toszecka parafia prowadzi internetową księgę zmarłych - widnieją w niej nazwiska wszystkich zmarłych od roku 2011. Księga uwzględnia także zmarłych pochodzących z Toszka, którzy przeprowadzili się w inne miejsca w Polsce lub poza granice kraju. Może „Wszystkich Świętych” i „Dzień Zaduszny” to dni, kiedy wypada zachęcić do przejrzenia tego wykazu…? Ku refleksji.

 

http://parafia-toszek.pl/odeszli.html

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML