Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia

Brak opisu obrazka

Mając na uwadze zagrożenia wynikające z negatywnych skutków ekstremalnych warunków pogodowych (m.in. intensywnych opadów deszczu, burz, silnych wiatrów, upałów, niskich temperatur) i innych zagrożeń każdy mieszkaniec powinien umieć podejmować działania dla zapewnienia sobie i innym bezpieczeństwa.

Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Toszek oraz osób przebywających czasowo na jej terenie. Ułatwienie dostępu do informacji - czemu ma służyć niniejszy poradnik - istotnych dla bezpieczeństwa pozwoli na rozpoznanie różnorodnych zjawisk i zdarzeń na terenie Gminy, które mogą być źródłem potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa dla osób i mienia.

Dzięki zaleceniom i wskazówkom zawartym w opracowaniu dowiedzieć się można jak unikać zagrożeń, jak przygotować się oraz postępować w czasie ich występowania, po to aby zmniejszać ryzyko niebezpieczeństwa, a nawet udzielić pomocy innym potrzebującym.

W opracowaniu uwzględniono w zasadzie wszystkie istotne zagrożenia z jakimi można się spotykać się na terenie Gminy.

Niektóre zapisy mają charakter uniwersalny i można je odnosić do zagrożeń innych miejsc w jakim będziemy przebywać na urlopie, w podróży, itp. w innych częściach kraju.

 

PDFZasady postępowania w sytuacji zagrożenia

Wersja XML