Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Basen przy Szkole Podstawowej w Paczynie znów działa!

Mając na uwadze bezpieczeństwo korzystających z paczyńskiego basenu, a także w związku z koniecznością dostosowania infrastruktury technicznej obiektu basenowego do zaleceń Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Gmina Toszek postanowiła wykonać modernizację zaplecza technicznego, aby obiekt mógł w dalszym ciągu funkcjonować i spełniać najwyższe normy. Prace modernizacyjne trwały od czerwca do października br. Wykonawcą robót instalacyjnych była firma „Bielwod” z Bielska – Białej, która zrealizowała wszelkie prace od sierpnia do października br. Zastępując tym samym stare i niewydajne elementy instalacji na nowoczesne i zautomatyzowane.

Brak opisu obrazka

Rys.1 Stary filtr

Obecnie zastosowano filtr piaskowy o średnicy 800mm z wziernikiem i dnem dyszowym wraz z zaworem 6-cio drogowym.

Brak opisu obrazka

Rys. 2 Nowy filtr wraz z orurowaniem

Wymieniona została także pompa tłoczna – zastosowano model Victoria Plus o wydajności 16.000 l/h. Dotychczasowe manualnie dozowanie chemii basenowej i kontrolowanie parametrów wody zastąpiono automatycznym sterownikiem ASTRALPOOL z odczytem pH, chloru wolnego, związanego i całkowitego. Parametry wody są teraz kontrolowane na bieżąco, a sterownik sam dobiera częstotliwość dozowania.

Brak opisu obrazka

Rys. 3 Urządzenie kontrolno - pomiarowe

 

Po odbiorach oraz ustabilizowaniu się parametrów wody zlecono także firmie zewnętrznej wykonanie próbek jakości wody basenowej, wyniki są wzorcowe a instalacja działa bez zarzutu – komentuje pan Bogdan Dutkiewicz, dyrektor obiektu. Wartość wykonanej inwestycji (robót oraz zainstalowanych urządzeń) wyniosła 100.300,00 zł.

Wersja XML