Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne wnioski na drodze do dofinansowania ze środków unijnych

28 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych do finansowania w ramach programu PROW 2014-2020. Wszystkie złożone przez nas wnioski znalazły się na listach operacji zgodnych z LSR i PROW 2014-2020. W ramach poszczególnych naborów są to:

Nabór 01/2016- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru:

 1. “Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowo-przyrodniczego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej”- 50.000,00 zł,
 2. “Modernizacja systemu grzewczego zabytkowego obiektu infrastruktury turystycznej Zamek w Toszku” - 229.495,00 zł (realizacja: Centrum Kultury „Zamek w Toszku).

Nabór 02/2016- Zachowanie dziedzictwa lokalnego:

 1. Promocja turystyczno-kulturalna Zamku w Toszku poprzez cykl koncertów operetkowych
  i wydanie materiałów promocyjnych” – 50.000 zł (realizacja: Centrum Kultury „Zamek
  w Toszku)
 2. “Prace konserwatorskie złoconych elementów na konstrukcji i snycerce ołtarza bocznego Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kaplicy kościoła p.w. Św Katarzyny Aleksandryjskiej  w Toszku” - 50.000,00 zł (realizacja: Parafia w Toszku)

Nabór 04/2016- Wzmocnienie kapitału społecznego:

 1. “Zagospodarowanie terenu w sołectwie Pisarzowice poprzez budowę integracyjnego placu zabaw i rekreacji” -  50.000,00 zł.

Wnioski zostały przekazane przez LGD do dalszej ich oceny przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Wersja XML