Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna pomoc Doradcy Energetycznego

INFORMACJA
dla mieszkańców Gminy Toszek

W związku z przystąpieniem do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Projektu pn."Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" istnieje możliwość nawiązania współpracy z Doradcą energetycznym Funduszu.

Do najważniejszych zadań doradcy należy:
- wsparcie w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku inwestycji w regionie,
- wskazanie dostępnych na rynku źródeł finansowania inwestycji,
- przeprowadzanie szkoleń oraz działań informacyjno - edukacyjnych,
- wsparcie w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej,
- szkolenia dla energetyków gminnych.

Nieodpłatne usługi Doradców skierowane są do sektora publicznego -  w tym gmin, przedsiębiorstw, sektora mieszkaniowego – w tym wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych. Każda zainteresowana osoba może kontaktować się z Doradcą z ramienia WFOSiGW w Katowicach dla Gminy Toszek -  Panią Elżbietą Kisiel

nr telefonu : (32) 60 32 268
mail: e.kisiel@wfosigw.katowice.pl
adres biura: ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice

W przypadku dużego zainteresowania mieszkańców istnieje możliwość zorganizowania spotkania z Doradcą.

Wersja XML